Cho vay cầm cố thẻ tiết kiệm OceanBank 2023

Cho vay cầm cố thẻ tiết kiệm OceanBank

Cho vay cầm cố thẻ tiết kiệm OceanBank, chứng chỉ tiền gửi, số dư tài khoản mở tại OceanBank dành cho khách hàng cá nhân là chủ sở hữu thẻ tiết kiệm do OceanBank phát hành.Không cần đến Điểm giao dịch của OceanBank. • Lãi suất hấp dẫn, loại hình gửi tiền phong phú. • Được cầm cố để vay vốn

• Sử dụng chinh TTK mở tại OceanBank làm tài sản bảo đảm
• Thủ tục nhanh gọn, đơn giản
• Thời gian phê duyệt và giải ngân nhanh chóng

Lãi suất Khoản vay tối đa Kì hạn vay tối đa Biên độ lãi suất sau ưu đãi Phí phạt trả nợ trước hạn
6,5% 95% giá trị TTK 1 năm LSTK 13T + 3,8% 0 – 1,5%

Đặc điểm vay cầm cố thẻ tiết kiệm tại ngân hàng OceanBank

• Đối tượng:  Là các khách hàng cá nhân là chủ sở hữu thẻ tiết kiệm do OceanBank phát hành.

• Điều kiện đối với TTK nhận cầm cố

– TTK cầm cố phải do OceanBank phát hành

– TTK cầm cố phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người cầm cố/người cầm cố và bên đồng sở hữu, bên thứ ba, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị phong tỏa, hạn chế quyền sở hữu

–  TTK được cầm cố chưa đến hạn thanh toán

• Loại tiền cho vay: Đồng Việt Nam

• Hạn mức cho vay: Tối đa 95% giá trị TTK

• Thời hạn cho vay:

– Đối với TTK bằng ngoại tệ, TTK được mở theo hình thức gửi góp: tối đa 12 tháng

– Đối với nhiều TTK cùng loại và tự động tái tục: tối đa bằng thời hạn còn lại của TTK có thời hạn còn lại dài nhất kể từ ngày cầm cố

Điều kiện vay cầm cố thẻ tiết kiệm tại ngân hàng OceanBank

Đối tượng:  Là các khách hàng cá nhân là chủ sở hữu thẻ tiết kiệm do OceanBank phát hành.

Điều kiện đối với TTK nhận cầm cố:

– TTK cầm cố phải do OceanBank phát hành

– TTK cầm cố phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người cầm cố/người cầm cố và bên đồng sở hữu, bên thứ ba, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị phong tỏa, hạn chế quyền sở hữu

–  TTK được cầm cố chưa đến hạn thanh toán.

Thủ tục và hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm tại ngân hàng OceanBank

  • Giấy để nghị vay vốn: Theo mẫu của Ngân hàng
  • CMND/Hộ chiếu/giấy tờ tương đương của khách hàng
  • STK dự định được cầm cố
  • Đăng ký qua địa chỉ: https://bankstore.oceanbank.vn
  • Tham khảo thêm: Tổng Đài OceanBank

AAAAng kAA tAA vAAAn4af131731 1