Cho vay tiểu thương NCB 2023

Cho vay tiểu thương NCB 2022

Đối tượng: HKD có đăng kí kinh doanh hoặc hợp đồng thuê điểm kinh doanh tại chợ. Mục đích: Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn Cho vay tiểu thương NCB nhằm phục vụ

Đáp ứng nhu cầu vay vốn kịp thời cho tiểu thương nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh tại chợ.

Thủ tục đơn giản, xử lý hồ sơ nhanh chóng trong 01 ngày.

Lãi suất Khoản vay tối đa Kì hạn vay tối đa Biên độ lãi suất sau ưu đãi Phí phạt trả nợ trước hạn
6,5% 70% nhu cầu vốn 1 năm LSTK 12T+4% 0%

Đặc điểm sản phẩm Cho vay tiểu thương ngân hàng NCB

– Mức cho vay: Lên tới 70% nhu cầu vốn

– Thời hạn vay: lên tới 12 tháng

– Lãi suất: Ưu đãi, cạnh tranh

– Phương thức trả nợ: trả góp hàng ngày/tuần/tháng

– Tài sản bảo đảm: Bất động sản; Quyền thuê/sử dụng điểm kinh doanh tại chợ

Điều kiện vay tiểu thương ngân hàng NCB

Cá nhân là tiểu thương đang hoạt động kinh doanh ổn định, thường xuyên trong phạm vi các chợ có ký liên kết với NCB.

Thủ tục sản phẩm Cho vay tiểu thương ngân hàng NCB

– Giấy đề nghị vay vốn (Theo mẫu của NCB).

– Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập/tình hình tài chính.

– Hồ sơ phương án vay vốn.

– Hồ sơ tài sản bảo đảm.

AAAAng kAA tAA vAAAn4af131731 1