Cho vay VND cầm cố tiền gửi bằng USD NCB 2023

Cho vay VND cầm cố tiền gửi bằng USD NCB

Lợi ích sản phẩm Cho vay VND cầm cố tiền gửi bằng USD NCB

– Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân và các nhu cầu hợp pháp khác của khách hàng;

– Thủ tục đơn giản, xử lý hồ sơ nhanh chóng;

Lãi suất Khoản vay tối đa Kì hạn vay tối đa Biên độ lãi suất sau ưu đãi Phí phạt trả nợ trước hạn
6,5% 100% nhu cầu 6 tháng LSTK 12T+4% 1 – 3%

Đặc điểm và lợi ích sản phẩm vay VND cầm cố tiền gửi bằng USD ngân hàng NCB

  • Mức cho vay: Tối đa 100% giá trị tài sản bảo đảm

  • Thời hạn thấu chi: Tối đa 06 tháng

  • Phương thức vay: Vay từng lần (vay theo món)

  • Phương thức trả nợ gốc, lãi vay: Cuối kỳ

  • Tài sản bảo đảm: Các khoản tiền gửi bằng VND, USD có kỳ hạn mở tại NCB

  • Thủ tục đơn giản, xử lý hồ sơ nhanh chóng

Xem thêm: Lãi suất Vay thế chấp ngân hàng NCB 2022

Điều kiện sản phẩm vay VND cầm cố tiền gửi bằng USD ngân hàng NCB

Khách hàng cá nhân đang gửi tiền USD có kỳ hạn tại NCB và có nhu cầu sử dụng vốn bằng tiền VND.

Thủ tục hồ sơ sản phẩm vay VND cầm cố tiền gửi bằng USD ngân hàng NCB

  • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu NCB)
  • Bản chính chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn bằng tiền USD dùng làm TSBĐ.
  • Giấy CMND của KH vay vốn.

0Đánh giá ( 0 out of 0 )

Để lại 1 đánh giá

%d bloggers like this: