Điều kiện

  • Độ tuổi từ 22 – 60 tuổi.
  • Không có nợ xấu tại một tổ chức tín dụng nào.
  • Có hộ khẩu/KT3/Giấy tạm trú tại cùng địa bàn với đơn vị cho vay đang hoạt động.
  • Chứng minh thư/thẻ căn cước còn hiệu lực.
  • Thu nhập ổn định đủ khả năng trả nợ ngân hàng công ty tài chính.

Hãy xem các video ngắn để biết các điều kiện để vay ngân hàng, Mình tổng hợp tất các điều kiện vay ngân hàng tại đây, Nếu bạn không đáp ứng được các điều kiện cơ bản này, thì hãy đăng ký các dịch vụ có 👉 Tại Đây, Đó là các công ty tài chính uy tín hiện nay với điều kiện vay đơn giản hơn ngân hàng

VAY TRẢ GÓP ĐƠN GIẢN TẠI ĐÂY

0Đánh giá ( 0 out of 0 )

Để lại 1 đánh giá