Tính năng đột phá

Thanh toán tiện lợi

Mua sắm an toàn

Chia nhỏ số tiền mua sắm thành 1, 3, 6 hoặc 12 kỳ thanh toán

Phê duyệt online thần tốc, mua sắm lên đến 10 triệu đồng

0 phí ẩn. Và chỉ từ 0% lãi suất. Linh hoạt tất toán trước thời hạn 0 mất phí

Nhiều ưu đãi hấp dẫn tại hàng trăm đối tác