Lãi Suất Vay Thế Chấp Sổ Đỏ Kienlongbank 2023

Lãi Suất Vay Thế Chấp Sổ Đỏ Kienlongbank 2022

Lãi Suất Vay Thế Chấp Sổ Đỏ Kienlongbank tháng 3/2022 với rất nhiều ưu đãi không thể bỏ qua. Thủ tục, điều kiện, quy trình vay sẽ được Mybank cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây để các bạn có thể dễ dàng đăng ký khoản vay nhanh nhất!

Vay thế chấp KienLong Bank là gì?

Vay thế chấp KienLong Bank là hình thức vay vốn có tài sản đảm bảo do ngân hàng Kiên Long xây dựng và triển khai. Khách hàng sử dụng các tài sản có giá trị như bất động sản, xe ô tô, giấy tờ có giá… để thế chấp cho khoản vay tại KienLong Bank. Ngân hàng sẽ căn cứ vào giá trị tài sản thế chấp này để duyệt khoản vay cho khách hàng.

Ngân hàng Kiên Long hiện hỗ trợ cho vay thế chấp để đáp ứng đa dạng mục đích sử dụng: mua nhà, mua xe ô tô, vay phục vụ sản xuất kinh doanh, vay du học…. Khách hàng được hỗ trợ cho vay với hạn mức cao, đến 90% nhu cầu vốn hoặc 100% giá trị tài sản đảm bảo. Thời hạn vay vốn linh hoạt, có thể đến 20 năm (tùy sản phẩm và mục đích sử dụng vốn).

Các sản phẩm vay thế chấp tại KienLong Bank

Tùy theo phương án vay vốn, mục đích sử dụng vốn vay khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm vay thế chấp phù hợp cho mình.

Vay sản xuất kinh doanh trả góp KienLong bank

Sản phẩm hỗ trợ cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân sản xuất kinh doanh có quy mô nhỏ tiếp cận được nguồn vốn vay để duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; nguồn trả nợ từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh và các nguồn thu nhập khác của khách hàng (nếu có). Đặc điểm sản phẩm:

 • Số tiền cho vay: tùy vào đối tượng khách hàng:
 • Đối với khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh có đăng ký kinh doanh: Tối đa 90% nhu cầu vốn và không vượt quá 05 tỷ đồng.
 • Đối với Khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh không có đăng ký kinh doanh: Tối đa 90% nhu cầu vốn và không quá 01 tỷ đồng.
 • Thời hạn vay: tối đa 60 tháng
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.

Vay bổ sung vốn lưu động KienLong bank

Dành cho khách hàng cá nhân hoặc hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân mà cá nhân đó là chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân, đang có nhu cầu vay vốn để bổ sung vốn lưu động, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh (không bao gồm vay kinh doanh bất động sản). Theo đó:

 • Mức cho vay: tối đa 90% nhu cầu vốn và không vượt quá tỷ lệ giá trị TSBĐ do Kienlongbank quy định từng thời kỳ.
 • Thời hạn vay: tối đa 12 tháng
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức.

Vay mua sắm tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh

Đây là sản phẩm cho vay để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (không bao gồm vay vốn kinh doanh bất động sản) của khách hàng cá nhân hoặc của hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân mà cá nhân đó là chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân. Đặc điểm sản phẩm:

 • Số tiền cho vay: Tùy thuộc vào đối tượng khách hàng
 • Khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh có đăng ký kinh doanh: Tối đa 90% nhu cầu vốn và không quá 10 tỷ đồng
 • Khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh không có đăng ký kinh doanh: Tối đa 90% nhu cầu vốn và không quá 01 tỷ đồng.
 • Thời hạn vay: tối đa 84 tháng
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.

Tư vấn vay thế chấp nhà/đất

AAAAng kAA tAA vAAAn4af131731 1

 

Hoặc điện thoại trực tiếp cho chúng tôi với đúng bộ phận, Vay tín chấp điện số điện thoại tín chấp, Vay thế chấp nhà/đất điện đúng SĐT thế chấp, vay thế chấp là thế chấp chủ quyền nhà đất không phải thế chấp xe hon đa hay SHK, Không phải vay thế chấp nhà/đất vui lòng liên hệ SDT tín chấp có trên thanh liên hệ của Website

Vay linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Đây là sản phẩm nhằm đáp ứng vốn linh hoạt cho khách hàng trên sơ sở khách hàng có tài sản đảm bảo tốt, sử dụng vào mục đích: mua bất động sản; xây dựng, sửa chữa nhà; mua xe ô tô; tiêu dùng, phục vụ đời sống; phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; hoàn vốn do đã ứng vốn tự có thanh toán các chi phí phục vụ nhu cầu đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc điểm sản phẩm:

 • Mức cho vay: Tối đa 15 tỷ đồng
 • Thời hạn vay: Tùy thuộc theo mục đích sử dụng vốn vay.
 • Mua bất động sản: tối đa 240 tháng;
 • Xây dựng sửa chữa nhà: tối đa 120 tháng;
 • Mua xe ô tô: tối đa 84 tháng;
 • Tiêu dùng, phục vụ đời sống: tối đa 84 tháng;
 • Sản xuất kinh doanh: tối đa 84 tháng;
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.

Vay phục vụ đời sống KienLong Bank

Sản phẩm áp dụng cho khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo, đang có nhu cầu vay vốn để thanh toán các chi phí cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình. Theo đó:

 • Thời hạn vay: Tối đa 84 tháng.
 • Mức cho vay: Tối đa 01 tỷ VND.
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.

Vay mua xe ô tô KienLong Bank

Là sản phẩm vay vốn để mua xe ô tô phục vụ đời sống, hoạt động kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp tư nhân mà cá nhân là chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân. Đặc điểm sản phẩm:

 • Thời hạn vay: linh hoạt tùy theo tài sản đảm bảo:
 • Tối đa 120 tháng nếu TSBĐ là bất động sản
 • Tối đa 84 tháng nếu TSBĐ là chính xe mua hoặc là xe ô tô khác xe mua.
 • Mức cho vay: tùy thuộc vào giá trị tài sản thế chấp:
 • Tối đa 60% giá trị xe: TSBĐ là xe mua đã qua sử dụng
 • Tối đa 80% giá trị xe: TSBĐ là xe mới 100%.
 • Tối đa 100% giá trị xe: TSBĐ là bất động sản
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.

Vay du học KienLong bank

Áp dụng cho khách hàng cá nhân là thân nhân của người đi du học, đang có nhu cầu vay vốn để hỗ trợ tài chính cho thân nhân du học trong nước hoặc du học nước ngoài. Theo đó:

 • Thời hạn vay: Tối đa 120 tháng.
 • Mức cho vay: Tối đa 100% tổng chi phí của khóa học.
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.

Vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở, đất ở và chuyển nhượng đất ở

Là sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở và nhận chuyển nhượng đất ở (đã được cấp Giấy chứng nhận) để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của gia đình; hoặc để ở và kết hợp cho thuê một phần. Đặc điểm sản phẩm:

 • Thời hạn vay: tùy theo mục đích sử dụng vốn:
 • Vay mua bất động sản: Không quá 20 năm.
 • Vay xây dựng, sửa chữa bất động sản: Không quá 10 năm.
 • Vay mua và xây dựng, sửa chữa bất động sản: Không quá 20 năm.
 • Mức cho vay: tùy thuộc vào tài sản đảm bảo của khách hàng và mục đích sử dụng vốn vay:
 • Vay mua BĐS và tài sản đảm bảo chính là BĐS dự định mua: Theo quy định của Kienlongbank.
 • Vay xây dựng, sửa chữa BĐS và tài sản đảm bảo chính là BĐS dự định xây dựng, sửa chữa: Tối đa 90% chi phí xây dựng, sửa chữa.
 • Vay mua và xây dựng, sửa chữa BĐS và tài sản đảm bảo chính là BĐS dự định mua và xây dựng, sửa chữa: Tối đa 70% giá trị BĐS dự định mua cộng (+) 50% chi phí xây dựng, sửa chữa.
 • Trường hợp tài sản đảm bảo là BĐS khác và/hoặc tài sản khác: Tối đa 100% giá trị BĐS dự định mua và/hoặc chi phí xây dựng, sửa chữa.
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần

Vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn KienLong Bank

Sản phẩm dành cho đối tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân, đang có nhu cầu vay vốn để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đặc điểm sản phẩm:

 • Thời hạn vay: Căn cứ vào chu kỳ sản xuất, kinh doanh; thời gian sinh trưởng của vật nuôi, cây trồng; nhu cầu phục vụ đời sống; khả năng trả nợ của khách hàng,…
 • Mức cho vay: Theo thỏa thuận giữa Kienlongbank và khách hàng.
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần và Cho vay hạn mức.

Vay cầm cố giấy tờ có giá

Dành cho khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo là giấy tờ có giá đang có nhu cầu vay vốn để phục vụ đời sống và các mục đích khác. Theo đó:

 • Kien Long bank hỗ trợ cho vay tối đa 100% giá trị GTCG (Trường hợp GTCG bằng VND do Kienlongbank phát hành).
 • Thời hạn vay: Tùy theo phương thức cho vay:
 • Cho vay từng lần: Không vượt quá thời hạn còn lại của GTCG.
 • Cho vay theo hạn mức: Tối đa 12 tháng và không vượt quá thời hạn còn lại của GTCG.

Vay đầu tư chứng khoán KienLong Bank

Đây là sản phẩm cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư, kinh doanh chứng khoán dành cho khách hàng cá nhân. Đặc điểm sản phẩm:

 • Thời hạn vay: Tối đa 12 tháng.
 • Mức cho vay: Theo thỏa thuận giữa Kienlongbank và khách hàng.
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần và Cho vay theo hạn mức.
 • Phương thức trả nợ: linh hoạt
 • Việc trả nợ gốc và lãi được thỏa thuận căn cứ vào khả năng tài chính, thu nhập và nguồn trả nợ của khách hàng.
 • Đối với cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán: gốc và lãi trả 01 lần vào cuối kỳ.

Vay thấu chi tài khoản có tài sản đảm bảo là giấy tờ có giá

Đây là sản phẩm cho vay chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng một mức thấu chi tối đa để thực hiện dịch vụ thanh toán trên tài khoản thanh toán. Đặc điểm sản phẩm:

 • Thời hạn thấu chi: Không vượt quá thời hạn còn lại của GTCG và không vượt quá 12 tháng.
 • Hạn mức thấu chi: Tối đa 90% giá trị/mệnh giá của GTCG.
 • Phương thức cho vay: Cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản tiền gửi thanh toán.
 • Phương thức thu nợ: Vào cuối mỗi ngày, Kienlongbank tự động trích thu trực tiếp từ tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng để thu nợ gốc.

Vay CBNV, CTV KienLong bank có tài sản đảm bảo

Sản phẩm dành cho khách hàng là Cán bộ, Nhân viên, Công tác viên tại Kienlongbank hoặc tại Công ty con của Kienlongbank có thời gian công tác tối thiểu là 12 tháng, nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn để phục vụ đời sống, mua xe ô tô, xây dựng/sửa chữa/mua bất động sản. Theo đó:

 • Thời hạn vay: Theo quy định sản phẩm tương ứng mục đích vay vốn.
 • Mức cho vay: Theo quy định sản phẩm tương ứng với mục đích vay vốn.
 • Kienlongbank chấp nhận đa dạng tài sản đảm bảo

Tư vấn vay thế chấp nhà/đất

AAAAng kAA tAA vAAAn4af131731 1

 

Hoặc điện thoại trực tiếp cho chúng tôi với đúng bộ phận, Vay tín chấp điện số điện thoại tín chấp, Vay thế chấp nhà/đất điện đúng SĐT thế chấp, vay thế chấp là thế chấp chủ quyền nhà đất không phải thế chấp xe hon đa hay SHK, Không phải vay thế chấp nhà/đất vui lòng liên hệ SDT tín chấp có trên thanh liên hệ của Website

Vay kinh doanh bất động sản KienLong bank

Sản phẩm áp dụng cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn để kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên và không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Đặc điểm sản phẩm:

 • Thời hạn vay: linh hoạt tùy vào mục đích sử dụng vốn vay:
 • Vay mua BĐS/mua và xây dựng, sửa chữa BĐS/xây dựng, sửa chữa BĐS để bán: Tối đa 05 năm.
 • Vay mua BĐS/mua và xây dựng, sửa chữa BĐS/xây dựng, sửa chữa BĐS để cho thuê, cho thuê mua: Tối đa 10 năm.
 • Số tiền cho vay: Tùy thuộc vào mục đích sử dụng vốn của khách hàng
 • Vay mua BĐS: Tối đa 70% nhu cầu vốn.
 • Vay mua và xây dựng, sửa chữa BĐS: Tối đa 70% nhu cầu vốn và/hoặc cộng (+) tối đa 70% dự toán giá trị xây dựng/sửa chữa BĐS.
 • Vay xây dựng, sửa chữa BĐS: Tối đa 70% dự toán giá trị xây dựng/sửa chữa BĐS.
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.
 • Bất động sản được mua và/hoặc xây dựng, sửa chữa phải tọa lạc trên địa bàn hoạt động của Kienlongbank.

Vay mua nhà dự án KienLong bank

Đây là sản phẩm cho vay vốn mua nhà tại các dự án bất động sản được Kien Long bank xây dựng và triển khai cho khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo. Đặc điểm sản phẩm:

 • Mức cho vay: Tùy thuộc vào tài sản đảm bảo mà khách hàng thế chấp
 • Tản đảm bảo là chính căn nhà dự định mua: Không vượt quá tỷ lệ cho vay theo quy định.
 • Tài sản đảm bảo là bất động sản khác và/hoặc tài sản khác; hoặc tài sản đảm bảo vừa là chính căn nhà dự định mua, vừa là bất động sản khác/tài sản khác: Tối đa 90% giá trị Hợp đồng mua bán/Hợp đồng chuyển nhượng Hợp đồng mua bán và không vượt quá tỷ lệ cho vay theo quy định.
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 20 năm
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.

Vay chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Là sản phẩm cho vay với mục đích nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp nhằm mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất. Áp dụng cho khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo. Theo đó:

 • Thời hạn vay: Tối đa là 20 năm và không vượt quá thời gian sử dụng đất còn lại.
 • Mức cho vay: Tối đa 70% nhu cầu vốn.
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.

Vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán (có tài sản đảm bảo) 

Là sản phẩm cho vay theo phương thức hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán với tài sản bảo đảm là bất động sản. Áp dụng cho khách hàng cá nhân là người Việt Nam. Đặc điểm sản phẩm:

 • Thời hạn thấu chi: Tối đa 12 tháng.
 • Hạn mức thấu chi: Tùy thuộc vào giá trị tài sản đảm bảo và đối tượng khách hàng:
 • Tối đa 15% dư nợ (các) khoản được cấp tín dụng khác và/hoặc hạn mức tín dụng, tính đến thời điểm xét cấp hạn mức thế chấp
 • Tối đa 300 triệu VND và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm.
 • Phương thức cho vay: Theo hạn mức thấu chi.

Với sự đa dạng về sản phẩm, vay thế chấp Kien Long bank sẽ đáp ứng đa dạng mục đích sử dụng vốn của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Ưu Điểm Vay Thế Chấp Ngân Hàng Kiên Long

Khách hàng khi đăng ký vay thế chấp sổ đỏ Kiên Long Bank sẽ nhận được nhiều ưu đãi như:

 • Hạn mức vay cao lên đến 100% giá trị tài sản đảm bảo.
 • Lãi suất vay phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.
 • Thời hạn vay linh hoạt, giúp khách hàng chủ động thanh toán các khoản vay dễ dàng.
 • Được tư vấn và hỗ trợ bởi đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, có chuyên môn, trách nhiệm cao trong công việc.
 • Hỗ trợ vay với điều kiện, thủ tục vay nhanh đơn giản, giải ngân cấp tốc.

Lãi Suất Vay Thế Chấp Ngân Hàng Kiên Long

Kiên Long Bank cung cấp đến khách hàng rất nhiều các gói vay vốn, phù hợp với đa dạng mục đích vay tiền của khách hàng.

Sản phẩm Lãi suất(%/năm) Hạn mức vay Thời hạn vay
Vay mua nhà 9% 100% giá trị nhà 20 năm
Vay mua xe ô tô 8,5% 100% giá trị xe 10 năm
Cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp. nông thôn 8% Linh hoạt Linh hoạt
Vay kinh doanh BĐS 8,5% 70% nhu cầu 10 năm
Cho vay cầm cố giấy tờ có giá 8,5% 100% giá trị GTCG 1 năm
Cho vay trả góp ngày 8,5% 100 triệu 9 tháng
Vay xây dựng, sửa chữa nhà 8,5% 90% chi phí 10 năm
Vay theo hạn mức thấu chi trên TKTT đối với KHCN (có TSĐB là GTCG do Kienlongbank phát hành) 8,5% 90% giá trị/mệnh giá của GTCG 1 năm
Cho vay đi làm việc ở nước ngoài 8,5% 150 triệu 3 năm

Cách Tính Lãi Suất Vay Vốn Thế Chấp Kiên Long Bank

Các bạn có thể tham khảo cách tính lãi suất vay thế chấp sổ đỏ Kiên Long Bank bằng một trong hai cách sau để dễ dàng tính toán được số tiền mình cần trả cho ngân hàng là bao nhiêu:

Cách tính lãi suất trên dư nợ gốc

Với cách tính lãi dựa trên dư nợ gốc, số tiền gốc sẽ giảm dần nhưng tiền lãi sẽ giữ nguyên đến cuối kỳ thanh toán. Công thức cụ thể như sau:

 • Lãi suất tháng = lãi suất năm/12 tháng
 • Tiền lãi trả hàng tháng = số tiền gốc * lãi suất tháng
 • Tổng số tiền phải trả hàng tháng = tiền gốc/12 tháng + tiền trả lãi hàng tháng

Cách tính lãi suất trên dư nợ giảm dần

Lãi suất tính trên dư nợ giảm dần sẽ được tính trên số tiền mà bạn còn nợ dựa trên số tiền gốc sau khi đã trả một phần tiền nợ gốc ở tháng trước đó. Đây cũng là công thức được nhiều ngân hàng áp dụng cho cách tính lãi suất trên dư nợ giảm dần:

 • Số tiền phải trả hàng tháng = Số tiền vay/thời gian vay + Số tiền vay * lãi suất cố định hàng tháng

Điều Kiện Vay Thế Chấp Sổ Đỏ Kienlong bank

Để vay thế chấp sổ đỏ Kiên Long Bank, các bạn cần đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Là công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 18 – 65 tuổi, sinh sống tại các khu vực được ngân hàng Kiên Long hỗ trợ vay vốn.
 • Có công việc và thu nhập ổn định để đảm bảo khả năng chi trả khoản vay.
 • Có mục đích sử dụng vốn vay phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Có tài sản đảm bảo và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản đảm bảo.
 • Đến thời điểm vay tại Kiên Long Bank, chưa từng có nợ xấu tại bất cứ tổ chức tín dụng nào.

Thủ Tục Vay Thế Chấp Ngân Hàng Kienlong bank

Sau khi đáp ứng các điều kiện vay vốn được ngân hàng Kiên Long đưa ra, các bạn cần chuẩn bị các giấy tờ hồ sơ sau để được cấp khoản vay:

 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của ngân hàng Kiên Long.
 • CMND/Thẻ CCCD/Sổ hộ khẩu, Tạm trú KT3.
 • Giấy tờ chứng minh thu nhập: Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động,…
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng tài sản đảm bảo.
 • Giấy tờ chứng minh mục đích vay vốn.
Lãi suất vay thế chấp sổ đỏ Kiên Long Bank với thủ tục dễ dàng
Lãi suất vay thế chấp sổ đỏ Kiên Long Bank với thủ tục dễ dàng

Quy Trình Vay Thế Chấp Ngân Kienlong bank

Quy trình vay thế chấp tại ngân hàng Kiên Long gồm 4 bước sau:

Bước 1: Đăng ký và xác định thông tin vay

Khách hàng sau khi đăng ký vay online sẽ được nhân viên tư vấn của ngân hàng liên hệ, xác định và thu thập thông tin vay vốn.

Bước 2: Tư vấn và chuẩn bị hồ sơ vay vốn

Sau khi khách hàng nắm được những thông tin vay vốn cần thiết, nhân viên tư vấn sẽ thông báo những loại giấy tờ khách hàng cần chuẩn bị để vay tiền.

Bước 3: Thẩm định tài sản

Ngân hàng tiến hành thẩm định tài sản trước khi đưa ra quyết định có cho vay hay không và đưa ra hạn mức vay phù hợp với từng khách hàng.

Bước 4: Ký hợp đồng và giải ngân

Khi hồ sơ được thẩm định, khách hàng sẽ được phê duyệt khoản vay và nhận được thông báo từ ngân hàng. Sau đó, bạn sẽ được hướng dẫn về quy trình giải ngân khoản vay từ nhân viên ngân hàng.

Kinh Nghiệm Vay Thế Chấp Kienlongbank Nhanh Nhất

Để vay vốn một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất, các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Khi đăng ký vay, các bạn cần cung cấp các thông tin một cách đầy đủ và chính xác nhất theo yêu cầu của ngân hàng để rút ngắn thời gian đăng ký, thẩm định.
 • Lưu ý đến hạn mức vay để lựa chọn khoản vay phù hợp với tình hình tài chính.
 • Lưu ý đến thời gian thanh toán lãi suất và khoản vay, tránh trễ hạn bị phạt và ảnh hưởng đến uy tín tín dụng.

FAQ – Một Số Câu Hỏi Khi Vay Thế Chấp Kiên Long Bank

Ngân hàng Kiên Long có hỗ trợ vay nợ xấu không?

Câu trả lời là KHÔNG. Nếu bạn có nợ xấu, Kiên Long Bank sẽ từ chối các khoản vay của bạn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn hãy liên hệ lamchutaichinh.vn để được tư vấn các giải pháp hỗ trợ tốt nhất nhé!

Có được sử dụng tài sản của người thân để vay thế chấp không?

CÓ nếu bạn được người thân uỷ quyền hoặc nhận được sự bảo lãnh từ người thân.

Gói vay mua nhà được vay trong thời gian bao lâu?

Thời hạn của gói vay mua nhà lên đến 20 năm.

Xem thêm: Tổng Đài Kienlongbank

ôi có nhu cầu mua 01 căn nhà để ở và muốn thế chấp căn nhà dự định mua để vay vốn tại KienLong bank được không? Thủ tục như thế nào?

Hiện tại KienLong bank đang có sản phẩm cho vay mua nhà để ở và nhận chính căn nhà dự định mua làm tài sản bảo đảm.

KienLong bank sẽ thực hiện giải ngân vốn vay cho bên bán và phong tỏa số tiền này cho đến khi khách hàng hoàn tất các thủ tục bảo đảm tiền vay cho ngân hàng.

Tôi muốn vay mua xe ô tô số tiền 700 triệu, nếu thế chấp bằng căn nhà trị giá 2 tỷ đứng tên bố mẹ thì có thể vay được bao nhiêu?

Kienlongbank sẽ cho bạn vay tối đa 100% giá trị xe ô tô mua với số tiền 700 triệu (nếu tài sản đảm bảo là căn nhà trị giá 2 tỷ do Kienlongbank thẩm định).

Tôi có vay tại 1 Chi nhánh A của Kienlongbank và thế chấp bằng nhà đang ở nay tôi có thể vay thêm tại Chi nhánh B của Kienlongbank hay không?

Trong trường hợp này bạn không thể vay thêm tại Chi nhánh B của Kienlongbank vì bạn đang có dư nợ và tài sản thế chấp tại Chi nhánh A. Nếu muốn vay thêm bạn có thể tiếp tục vay vốn tại Chi nhánh A hoặc bạn phải tất toán hết công nợ và giải chấp tài sản tại Chi nhánh A để được vay vốn tại Chi nhánh B.

Tôi có cổ phiếu/ trái phiếu/chứng chỉ tiền gửi/ sổ tiết kiệm (Giấy tờ có giá) thì có thể cầm cố vay tại KienLong bank không? Số tiền vay được là bao nhiêu?

Nếu sở hữu các giấy tờ có giá nói trên bạn có thể cầm cố để vay tại Kienlongbank (ngoại trừ cổ phiếu của Kienlongbank). Tùy theo loại GTCG, bạn được vay tối đa 100% trị giá tài sản cầm cố, áp dụng theo cách tính như sau:

Số tiền vay (Mức cho vay/cấp bảo lãnh tối đa) =100%*[(Trị giá tài sản cầm cố + Số tiền lãi gửi) – (Số tiền lãi vay + phí phải trả)].

Nếu thế chấp nhà ở để vay vốn ngân hàng thì có bị ngân hàng giữ nhà không?

Khoản vay của bạn sử dụng tài sản bảo đảm là nhà ở tuy nhiên Kienlongbank không giữ nhà của bạn mà sẽ nhận thế chấp và lưu kho Giấy Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Kienlongbank có cho vay du học không? Thời hạn cho vay và số tiền cho vay như thế nào?

KienLong bank hiện có cho vay du học. Số tiền cho vay lên tới 100% chi phí du học và thời hạn cho vay lên đến 120 tháng.

Tôi có thể thế chấp tài sản của bố mẹ để vay kinh doanh được không? Có cần xác nhận của bố mẹ thì mới được phải không?

Bạn có thể thế chấp tài sản của bố mẹ để vay kinh doanh nhưng cần phải có xác nhận của bố mẹ. Ngân hàng sẽ tiếp xúc trực tiếp với cha mẹ bạn để xác minh về sở hữu tài sản bảo đảm, sự tự nguyện trong việc bảo lãnh, mối quan hệ giữa bên thứ 3 (bố mẹ) và khách hàng, … Khi xúc tiến các thủ tục cho vay, bên thứ 03 sẽ ký tên trên tất cả các giấy tờ có liên quan đến món vay theo quy định.

Kienlongbank có chấp nhận giải ngân dựa trên giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe ô tô không?

Có. Kienlongbank chấp thuận giải ngân vay mua xe dựa trên đăng ký xe hoặc giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe

Tôi phải nộp khoản phí gì khi vay thế chấp tại Kienlongbank?

Khi vay thế chấp tại Kienlongbank, khách hàng cần nộp một số khoản phí như: Phí Định Giá Tài sản (nếu thực hiện bởi công ty định giá bất động sản thứ ba), Phí Công Chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của Nhà nước.

Kết Luận

Trải qua thời gian hơn 25 năm hoàn thiện và phát triển, ngân hàng Kiên Long đã nhận được sự tin tưởng từ nhiều khách hàng đến sử dụng các sản phẩm, dịch vụ. Hy vọng bài viết đã giúp các bạn tìm hiểu được thông tin về cách vay thế chấp sổ đỏ Kiên Long Bank, dễ dàng được cấp một khoản vay phù hợp nhất!

Tư vấn vay thế chấp nhà/đất

AAAAng kAA tAA vAAAn4af131731 1

 

Hoặc điện thoại trực tiếp cho chúng tôi với đúng bộ phận, Vay tín chấp điện số điện thoại tín chấp, Vay thế chấp nhà/đất điện đúng SĐT thế chấp, vay thế chấp là thế chấp chủ quyền nhà đất không phải thế chấp xe hon đa hay SHK, Không phải vay thế chấp nhà/đất vui lòng liên hệ SDT tín chấp có trên thanh liên hệ của Website