Từ 4/3: SHB điều chỉnh room ngoại lên 30%

Từ 43 SHB điều chỉnh room ngoại lên 30%

SHB điều chỉnh tỷ lệ room nhà đầu tư nước ngoài của ngân hàng từ 10% lên mức tối đa là 30%. Điều chỉnh này có hiệu lực từ ngày 4/3.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ra thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ room nhà đầu tư nước ngoài của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) từ 10% lên mức tối đa là 30%. Theo đó, điều chỉnh này sẽ có hiệu lực từ ngày 4/3.

Mới đây, ngân hàng đã quyết định tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào 13h30 ngày 20/4 tới đây. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự đại hội là ngày 15/3, ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là ngày 14/3.

Hiện ngân hàng chưa công bố tài liệu đại hội. Tuy nhiên, tại kỳ đại hội này, SHB sẽ thực hiện bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2022 – 2026. Khi đó, theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng sửa đổi, ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) sẽ phải đưa ra quyết định chọn “ghế” chủ tịch tại SHB hay Tập đoàn T&T.

Trước đó, SHB đã tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 10% để tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược.

Linh Linh

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Email giải đáp thắc mắc các vấn đề lừa đảo không phải để hỗ trợ vay - Vay thì đăng ký trên Website
Xin chào! chúng tôi giúp được gi cho bạn
Tư vấn vay
%d bloggers like this: