Tại sao chọn OnCredit?

Dễ dàng

Hướng dẫn đăng ký rõ ràng, dễ thực hiện

Minh bạch

Thông tin về khoản vay được thể hiện đầy đủ, chi tiết

Nhanh chóng

Nhận tiền về tài khoản của bạn trong vòng 20 phút

Tiện lợi

Dịch vụ thực hiện hoàn toàn trực tuyến

Ví dụ: Khoản vay đầu tiên: 1.000.000 VND. Số tiền Khách hàng phải trả toàn bộ sau 90 ngày sử dụng Khoản vay online là 0 VND, trong đó:

Lãi là 0 VND và Phí tư vấn là 0 VND

Khoản vay tiếp theo: 1.000.000 VND. Số tiền Khách hàng phải trả toàn bộ sau 90 ngày sử dụng Khoản vay là 1.540.000 VND, trong đó: Lãi (14.6%/năm) là 36.000 VND và Phí tư vấn là 504.000 VND