Vay du học NCB 2023

Vay du học NCB 2022

Cho vay du học NCB. Đối tượng: Cá nhân người Việt Nam có tuổi từ 18 đến khi kết thúc khoản vay không quá 70 tuổi. Mục đích: Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn

– Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn phục vụ xác minh năng lực tài chính; thanh toán chi phí du học của du học sinh.
– Thủ tục đơn giản, xử lý hồ sơ nhanh chóng trong 02 ngày.

Lãi suất Khoản vay tối đa Kì hạn vay tối đa Biên độ lãi suất sau ưu đãi Phí phạt trả nợ trước hạn
6,5% 90% nhu cầu 5 năm LSTK 12T+4% 1 – 3%

Đặc điểm Vay du học ngân hàng NCB

– Mức cho vay: Lên tới 90% nhu cầu vốn
– Thời hạn vay: lên tới 60 tháng
– Lãi suất: Ưu đãi, cạnh tranh
– Phương thức trả nợ: Lãi trả hàng tháng; Gốc trả 1/2/3 tháng/lần hoặc cuối kỳ.
– Tài sản bảo đảm: Bất động sản/STK mở tại NCB/tài sản khác theo quy định của NCB

Điều kiện Vay du học ngân hàng NCB

Cá nhân người Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến khi kết thúc khoản vay không quá 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ.

Thủ tục Vay du học ngân hàng NCB

– Giấy đề nghị vay vốn (Theo mẫu của NCB)

– Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập/tình hình tài chính.

– Hồ sơ phương án vay vốn.

– Hồ sơ tài sản bảo đảm.

0Đánh giá ( 0 out of 0 )

Để lại 1 đánh giá

%d bloggers like this: