vay-kinh-mua-nha-du-an

Lợi ích vay mua nhà dự án

0% lãi suất trong thời gian ưu đãi

Đặc điểm sản phẩm

0% vốn tự có và 0% chi phí tài chính
Thời gian vay 35 năm
Tỷ lệ vay lên tới 85%
Không thủ tục giấy tờ và chỉ cần chứng minh thu nhập thông qua tự kê khai

Hồ sơ vay vốn

Giấy đề nghị vay vốn
CMND/CCCD/Passport và Hộ khẩu
Bảng thu nhập khách hàng tự kê khai
Hợp đồng mua bán/Hợp đồng đặt cọc của dự án

Đặc điểm sản phẩm

0% vốn tự có và 0% chi phí tài chính
Thời gian vay 35 năm
Tỷ lệ vay lên tới 85%
Không thủ tục giấy tờ và chỉ cần chứng minh thu nhập thông qua tự kê khai

Hồ sơ vay vốn

Giấy đề nghị vay vốn
CMND/CCCD/Passport và Hộ khẩu
Bảng thu nhập khách hàng tự kê khai
Hợp đồng mua bán/Hợp đồng đặt cọc của dự án

      0Đánh giá ( 0 out of 0 )

      Để lại 1 đánh giá