Vay thấu chi cầm cố tiền gửi có kỳ hạn NCB 2023

Vay thấu chi cầm cố tiền gửi có kỳ hạn NCB

Vay thấu chi cầm cố tiền gửi có kỳ hạn NCB, Đặc điểm và lợi ích · Mức cho vay: Tối đa 95% giá trị tài sản bảo đảm · Thời hạn thấu chi: Tối đa 12 tháng nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của tiền gửi

– Hỗ trợ khách hàng có đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu chi tiêu cá nhân và các nhu cầu hợp pháp khác;
– Thủ tục đơn giản, xử lý hồ sơ nhanh chóng;

Lãi suất Khoản vay tối đa Kì hạn vay tối đa Biên độ lãi suất sau ưu đãi Phí phạt trả nợ trước hạn
6,5% 95% TSĐB 1 năm LSTK 12T+4% 1 – 3%

Đặc điểm và lợi ích khi Vay thấu chi cầm cố tiền gửi có kỳ hạn ngân hàng NCB

– Mức cho vay: Tối đa 100% giá trị tài sản bảo đảm.
– Thời hạn thấu chi: Tối đa 12 tháng.
– Phương thức vay: Vay từng lần (vay theo món).
– Phương thức trả nợ gốc, lãi vay: Cuối kỳ.
– Tài sản bảo đảm: Các khoản tiền gửi bằng VND có kỳ hạn mở tại NCB.

Điều kiện Vay thấu chi cầm cố tiền gửi có kỳ hạn ngân hàng NCB

Khách hàng là cá nhân người Việt Nam,là chủ sở hữu hoặc được ủy quyền hợp pháp sở hữu các khoản tiền gửi bằng VND tại NCB.

Thủ tục và hồ sơ Vay thấu chi cầm cố tiền gửi có kỳ hạn ngân hàng NCB

– Giấy đề nghị vay vốn; Giấy ủy quyền (Theo mẫu của NCB)

– Bản chính STK/chứng chỉ tiền gửi/kỳ phiếu … bằng tiền VND dùng làm TSBĐ;

– Giấy CMND của KH vay vố

AAAAng kAA tAA vAAAn4af131731 1