0% lãi suất và phí

Với lịch sử tín dụng xấu

Không có phiếu lương hoặc bằng chứng thanh toán

Bạn chỉ cần
3 bước đi

Từ việc nhận khoản vay của bạn

Bước 1

Điền vào mẫu đơn trên trang web của chúng tôi

Tất cả những gì bạn cần là một số điện thoại và 2 phút thời gian của bạn

Bước 2

Nhận ưu đãi tốt nhất trên thị trường

Crezu so sánh hàng chục người cho vay để chọn những người có điều khoản tốt nhất và sẵn sàng chấp thuận đơn đăng ký của bạn

Bước 3

Nhận tiền của bạn

Đăng ký với dịch vụ cho vay đã chọn, ký hợp đồng và nhận tiền vào tài khoản của bạn Không cần phải điền vào các biểu mẫu trên trang web này đến trang web khác.