Bắt đầu với

Số tiền vay: 500.000đ đến 2.000.000đ Ưu đãi mừng bạn mới

Vay tiếp lần 2

Số tiền vay: 2.000.000đ đến 5.000.000đ Không thẩm định lại

Thanh toán tốt

Số tiền vay: 5.000.000đ đến 7.000.000đ Không thẩm định lại

Khách hàng thân thiết

Số tiền vay: 7.000.000đ đến 15.000.000đ Cùng nhiều ưu đãi

Kỳ hạn vay

– Thời gian tối thiểu 91 ngày
– Thời gian tối đa 120 ngày

Hạn mức vay

– Tối thiểu 500,000 đồng
– Tối đa 15,000,000 đồng

Lãi suất

– Lãi suất tối thiểu 12%
– Lãi suất tối đa 18.25%/năm