Vay tiêu dùng nhanh NCB 2023

Vay tiêu dùng nhanh NCB 2022
Cho vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm
  • Mức cho vay: Lên tới 30 lần thu nhập ròng hàng tháng nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.
  • Thời hạn vay: lên tới 5 năm.
  • Lãi suất: Ưu đãi, cạnh tranh.
  • Phương thức trả nợ: trả góp hàng tháng.
  • Tài sản bảo đảm: Tín chấp.
Lãi suất Khoản vay tối đa Kì hạn vay tối đa Biên độ lãi suất sau ưu đãi Phí phạt trả nợ trước hạn
6,5% 200 triệu 4 năm LSTK 12T + 4% 1-3%

Đặc điểm Vay tiêu dùng nhanh tại ngân hàng NCB

  • Hình thức cho vay: vay theo món/vay hạn mức thấu chi
  • Mức cho vay: lên đến 200 triệu đồng
  • Thời hạn cho vay: lên đến 48 tháng

Xem thêm: Lãi suất Vay thế chấp ngân hàng NCB 2023

Điều kiện Vay tiêu dùng nhanh tại ngân hàng NCB

Đối tượng khách hàng: Khách hàng cá nhân đang có nhu cầu vay/đã giải ngân khoản vay mua BĐS dự án/vay mua xe ô tô mới tại NCB