vay-tieu-dung-the-chap

Lợi ích vay tiêu dùng thế chấp

Lãi suất chỉ từ 10% / năm

Đặc điểm sản phẩm

Cho vay lên đến 100% nhu cầu vay và tối đa 8 tỷ
Thời gian vay 25 năm
Tỷ lệ vay 80% giá trị tài sản thế chấp
Chỉ cần chứng minh thu nhập thông qua tự kê khai

Hồ sơ vay vốn

Giấy đề nghị vay vốn
CMND/CCCD/Passport và Hộ khẩu
Bảng thu nhập khách hàng tự kê khai
Giấy chứng nhận quyền sở hữu BĐS/Giấy đăng ký xe ôtô

Đặc điểm sản phẩm

Cho vay lên đến 100% nhu cầu vay và tối đa 8 tỷ
Thời gian vay 25 năm
Tỷ lệ vay 80% giá trị tài sản thế chấp
Chỉ cần chứng minh thu nhập thông qua tự kê khai

Hồ sơ vay vốn

Giấy đề nghị vay vốn
CMND/CCCD/Passport và Hộ khẩu
Bảng thu nhập khách hàng tự kê khai
Giấy chứng nhận quyền sở hữu BĐS/Giấy đăng ký xe ôtô

      0Đánh giá ( 0 out of 0 )

      Để lại 1 đánh giá