VPBank chốt ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

VPBank chốt ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VPBank sẽ được tổ chức vào ngày 29/4/2022 tại Hà Nội.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) vừa có văn bản thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 29/3. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/3.

Cụ thể, ĐHĐCĐ sẽ được tổ chức vào ngày 29/4/2022 tại Hà Nội. Cuộc họp nhằm thông qua các báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng năm 2022; kế hoạch kinh doanh năm 2022 và các nội dung khác trong thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

Mới đây, VPBank đã thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ mức 15% lên 17,5% vốn điều lệ. Trong khi đó, hồi tháng 5/2021, VPBank đã chốt room ngoại ở mức 15% để chào bán cho đối tác chiến lược nước ngoài.

Ngân hàng cho biết việc điều chỉnh room ngoại lên 17,5% là tỷ lệ đủ để VPBank có thể phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ sau khi phát hành.

Kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021. Đối tác được đồn đoán là SMBC – đối tác Nhật Bản đã mua lại 49% vốn FECredit.

Anh Khôi

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Email giải đáp thắc mắc các vấn đề lừa đảo không phải để hỗ trợ vay - Vay thì đăng ký trên Website
Xin chào! chúng tôi giúp được gi cho bạn
Tư vấn vay
%d bloggers like this: